Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmuma biznesa procesa optimizēšana
Title in English Enterprise Business Process Optimization
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Vladimirs Šatrevičs
Reviewer SIA „StrApps” valdes priekšsēdētāja, Mg.oec. Anita Straujuma
Abstract Briede K. Uzņēmuma biznesa procesa optimizēšana: Diplomprojekts/ K.Briede, V.Šatrevičs.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. gads – 71 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 25 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avoti latviešu un 5 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt SIA „Livland Group” uzņēmuma biznesa procesu optimizēšanu. 1.daļā tiek aplūkots uzņēmums, tā darbība un organizatoriskā struktūra, tiek novērtēts uzņēmuma finanšu stāvoklis un situācija tirgū. Tiek veikta SVID matricas analīze ar kuras palīdzību tiek izvirzītas trīs uzņēmuma problēmas. 2.daļā tiek aplūkotas izvirzītās problēmās. Viena no problēmām tiek pamatota ar neveiksmīgi iesniegtajiem piedāvājumiem, kur tiek pierādīta, ka uzņēmuma piedāvātā cena ir pārāk augsta. Kā arī ir vienotas uzskaites un kontroles mehānisma trūkums. 3.daļā tiek aprēķināti un piedāvāti risinājumi visām trim konstatētajām problēmām, kas ļautu uzlabot cenu veidošanu iepirkumiem. Ar Excel palīdzību izstrādāts fails, uzņēmuma darbības optimizēšanai. Nozīmīgākie secinājumi ir, ka uzņēmuma piedāvātā cena iepirkumos ir pārāk augsta. Projektiem ieilgstot, uzņēmumam veidojas neplānotas izmaksas. Darbinieks nevajadzīgi patērē laiku informācijas meklēšanai, kā arī trūkst speciālistu kontrole. Galvenie priekšlikumi ir, ka uzņēmumam piedāvājot iepirkuma cenu būtu jāievieš definētas izmaksas, kā administrācijas izmaksas, 5% riska varbūtību un 7% peļņu. Uzņēmumam būtu nepieciešams ieviest speciālistu un projektu noslodzes karti.
Keywords Projektu vadīšana, procesa optimizēšana, riska varbūtība,projekta noslodzes karte
Keywords in English Project management, Process Optimization, risk probability, project-load card
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 16:44:38