Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Piensaimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšanas stratēģija Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Strategy Ensuring Competitiveness of Dairy Industry in Latvia"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Didenko Konstantins
Recenzents Ķipsna Jānis, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana ir svarīgs priekšnoteikums tā turpmākajai attīstībai. Pastāv noteikti faktori, kuri ietekmē uzņēmumu spēju konkurēt. Novērtējot faktoru ietekmi un izvēloties atbilstošu stratēģiju, tiek izmantotas labvēlīgās iespējas un mazināti ārējie draudi. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Latvijas piensaimniecības nozares uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošos faktorus, un novērtējot nozares uzņēmumu stratēģisko pozīciju, izstrādāt priekšlikumus to rīcības pielāgošanai. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā sniegts ieskats Eiropas un Latvijas piensaimniecības nozares attīstības tendencēs. Otrajā daļā aplūkoti konkurētspēju veicinoši un kavējoši aspekti, kā arī konkurētspējas novērtēšanas tehnoloģijas. Trešajā daļā, izmantojot SPACE matricu, noteikta konkrētam uzņēmumam piemērotākā stratēģija, ka arī analizētas piensaimniecības nozares klastera izveides iespējas Latgales reģionā. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp. un tas ietver 30 attēlus, 11 tabulas un 66 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Konkurētspējas stratēģija, piensaimniecība, klasteris
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness strategy, dairy industry, cluster.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 16:24:33