Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Piensaimniecības nozares konkurētspējas nodrošināšanas stratēģija Latvijā"
Title in English "Strategy Ensuring Competitiveness of Dairy Industry in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Didenko Konstantins
Reviewer Ķipsna Jānis, RTU profesors, Dr.oec.
Abstract Uzņēmuma konkurētspējas nodrošināšana ir svarīgs priekšnoteikums tā turpmākajai attīstībai. Pastāv noteikti faktori, kuri ietekmē uzņēmumu spēju konkurēt. Novērtējot faktoru ietekmi un izvēloties atbilstošu stratēģiju, tiek izmantotas labvēlīgās iespējas un mazināti ārējie draudi. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Latvijas piensaimniecības nozares uzņēmumu konkurētspēju ietekmējošos faktorus, un novērtējot nozares uzņēmumu stratēģisko pozīciju, izstrādāt priekšlikumus to rīcības pielāgošanai. Maģistra darbu veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā sniegts ieskats Eiropas un Latvijas piensaimniecības nozares attīstības tendencēs. Otrajā daļā aplūkoti konkurētspēju veicinoši un kavējoši aspekti, kā arī konkurētspējas novērtēšanas tehnoloģijas. Trešajā daļā, izmantojot SPACE matricu, noteikta konkrētam uzņēmumam piemērotākā stratēģija, ka arī analizētas piensaimniecības nozares klastera izveides iespējas Latgales reģionā. Maģistra darba apjoms ir 85 lpp. un tas ietver 30 attēlus, 11 tabulas un 66 izmantotās literatūras avotus.
Keywords Konkurētspējas stratēģija, piensaimniecība, klasteris
Keywords in English Competitiveness strategy, dairy industry, cluster.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 16:24:33