Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma ilgtspējīga attīstības novērtēšana.
Nosaukums angļu valodā Evaluation of manufacturing company`s sustainable develpoment.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Darja Stepčenko
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Nuriddinova L. Ražošanas uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības novērtējums. Bakalaura darbs / L. Nuriddinova, doc. Dr.oec. D. Stepcenko – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tā apjoms ir 68 lapas, neieskaitot pielikumus. Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 47 informācijas avotus. Bakalaura darbā iekļauti 14 attēli, 24 tabulas un 3 pielikumi. Pētījuma periods ir 2013.-2015. gads. Analītiskā daļa ietver trīs nodaļas, kas veltītas uzņēmuma ilgtspējības raksturlielumu analīzei no finanšu stabilitātes aspekta. Pirmajā daļā atspoguļoti maksātspējas teorētiskie aspekti un klasificēti ar to saistītie finanšu riski, kā arī raksturota finanšu ilgtspēja dažādos dzīves ciklos. Otrajā daļā detalizēti raksturotas finanšu metodes un stratēģiskie instrumenti finansiāli ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai. Trešajā daļā autore piedāvā shematisku metožu un modeļu atspoguļojumu, kas var tikt pielietots mazos un vidējos ražošanas uzņēmumos. Praktiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmā ietver detalizētu piena rūpniecības nozares un tās uzņēmuma “Rīgas Piensaimnieks” analīzi. Otrajā daļā tiek parādīts autores izstrādātās shēmas “Uzņēmuma finanšu stabilitātes veidošana” pielietojums. Šajā nodaļā detalizēti tiek raksturots, kā stratēģiskie instrumenti, finanšu rādītāju analīze un finanšu modeļi palīdz saprast uzņēmuma finansiālo situāciju un kā iegūtie rezultāti var ietekmēt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Pētījuma periods ir 2013.-2015. gads.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma finanšu stabilitātes veidošana; finanšu rādītāju analīze un finanšu modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable development; financial sustainability; solvency; financial models and methods.
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 15:37:40