Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma ilgtspējīga attīstības novērtēšana.
Title in English Evaluation of manufacturing company`s sustainable develpoment.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Darja Stepčenko
Reviewer Irina Voronova
Abstract Nuriddinova L. Ražošanas uzņēmuma ilgtspējīgas attīstības novērtējums. Bakalaura darbs / L. Nuriddinova, doc. Dr.oec. D. Stepcenko – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Tā apjoms ir 68 lapas, neieskaitot pielikumus. Tas sastāv no ievada, analītiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Bibliogrāfiskais saraksts ietver 47 informācijas avotus. Bakalaura darbā iekļauti 14 attēli, 24 tabulas un 3 pielikumi. Pētījuma periods ir 2013.-2015. gads. Analītiskā daļa ietver trīs nodaļas, kas veltītas uzņēmuma ilgtspējības raksturlielumu analīzei no finanšu stabilitātes aspekta. Pirmajā daļā atspoguļoti maksātspējas teorētiskie aspekti un klasificēti ar to saistītie finanšu riski, kā arī raksturota finanšu ilgtspēja dažādos dzīves ciklos. Otrajā daļā detalizēti raksturotas finanšu metodes un stratēģiskie instrumenti finansiāli ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai. Trešajā daļā autore piedāvā shematisku metožu un modeļu atspoguļojumu, kas var tikt pielietots mazos un vidējos ražošanas uzņēmumos. Praktiskā daļa sastāv no divām nodaļām. Pirmā ietver detalizētu piena rūpniecības nozares un tās uzņēmuma “Rīgas Piensaimnieks” analīzi. Otrajā daļā tiek parādīts autores izstrādātās shēmas “Uzņēmuma finanšu stabilitātes veidošana” pielietojums. Šajā nodaļā detalizēti tiek raksturots, kā stratēģiskie instrumenti, finanšu rādītāju analīze un finanšu modeļi palīdz saprast uzņēmuma finansiālo situāciju un kā iegūtie rezultāti var ietekmēt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Pētījuma periods ir 2013.-2015. gads.
Keywords Uzņēmuma finanšu stabilitātes veidošana; finanšu rādītāju analīze un finanšu modeļi
Keywords in English Sustainable development; financial sustainability; solvency; financial models and methods.
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 15:37:40