Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Service Enterprise Performance Development Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Anotācija Seržante, D. Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ D. Seržante, K. Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 96 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 7 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības analīzi, balstoties uz analīzē iegūtajiem rezultātiem, aktualizēt ar uzņēmuma darbību saistītās problēmas un sniegt pamatotus priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā apskatīta un analizēta uzņēmuma iekšējā struktūra, vidi ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori, finansiālie rādītāji, piedāvātie pakalpojumi, veikta SVID analīze un izvirzīti 3 uzņēmuma darbības pilnveidošanas pasākumi. Pētījuma daļā, izmantojot empīriskus pētījumus, tiek pamatotas izvirzītās uzņēmuma nepilnības un izstrādāti priekšlikumi problēmu risināšanai un uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Aprēķinu daļā tiek aprakstīti pētījuma daļā izvirzītie priekšlikumi darbinieku motivācijas paaugstināšanai, vadības stila pilnveidošanai un finansiālo rādītāju uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uņēmums, Darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Service Enterprise, Performance Development
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 15:16:17