Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Service Enterprise Performance Development Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer RTU IEVF doktorants, Mg.oec. Māris Plūmiņš
Abstract Seržante, D. Pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Bakalaura darbs/ D. Seržante, K. Didenko.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 96 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 7 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir veikt pakalpojumu sniegšanas uzņēmuma darbības analīzi, balstoties uz analīzē iegūtajiem rezultātiem, aktualizēt ar uzņēmuma darbību saistītās problēmas un sniegt pamatotus priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Analītiskajā daļā apskatīta un analizēta uzņēmuma iekšējā struktūra, vidi ietekmējošie ārējie un iekšējie faktori, finansiālie rādītāji, piedāvātie pakalpojumi, veikta SVID analīze un izvirzīti 3 uzņēmuma darbības pilnveidošanas pasākumi. Pētījuma daļā, izmantojot empīriskus pētījumus, tiek pamatotas izvirzītās uzņēmuma nepilnības un izstrādāti priekšlikumi problēmu risināšanai un uzņēmējdarbības pilnveidošanai. Aprēķinu daļā tiek aprakstīti pētījuma daļā izvirzītie priekšlikumi darbinieku motivācijas paaugstināšanai, vadības stila pilnveidošanai un finansiālo rādītāju uzlabošanai.
Keywords Pakalpojumu uņēmums, Darbības pilnveidošana
Keywords in English Service Enterprise, Performance Development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 15:16:17