Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dividenžu politiku ietekmējošie faktori Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā.
Nosaukums angļu valodā Determinants of corporate dividend policy: Ecidence from Baltic listes companies.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Skorobogatova Y. Dividenžu politiku ietekmējošie faktori Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā. Bakalaura darbs / Y. Skorobogatova, Prof., Dr.oec., Irina Voronova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Diplomdarbs ir rakstīts angļu valodā uz 61 lapaspusēm, neieskaitot pielikumu. Diplomdarbs sastāv no ievaddaļas, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta ar 53 informācijas avotiem. Diplomdarbā iekļautas 17 diagrammas, 12 tabulas un 2 pielikumi. Teorētiskajā daļā ir piecas apakšnodaļas, kuras ir veltītas dividenžu analīzei un teorijai, dividenžu regulējuma noteicošajiem faktoriem attīstītajos un jaunattīstītajos tirgos, kā arī pētījuma metodoloģijai. Praktiskajā daļā ir iekļautas trīs apakšnodaļas, kurās tiek analizēta izvēlēto uzņēmumu aprakstītā statistika, saistība starp dividenžu izmaksu un finanšu rādītājiem Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā, kā arī izvirzīti secinājumi. Analīze aptver laika periodu no 2013. līdz 2015. gadam.
Atslēgas vārdi dividenžu politika
Atslēgas vārdi angļu valodā dividend policy, dividend payout, dividend theories
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 14:53:11