Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Dividenžu politiku ietekmējošie faktori Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā.
Title in English Determinants of corporate dividend policy: Ecidence from Baltic listes companies.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jana Eriņa
Abstract Skorobogatova Y. Dividenžu politiku ietekmējošie faktori Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā. Bakalaura darbs / Y. Skorobogatova, Prof., Dr.oec., Irina Voronova – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Ārzemju studentu departaments, bakalaura akadēmisko studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2017. Diplomdarbs ir rakstīts angļu valodā uz 61 lapaspusēm, neieskaitot pielikumu. Diplomdarbs sastāv no ievaddaļas, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem un ieteikumiem, kā arī bibliogrāfiskā saraksta ar 53 informācijas avotiem. Diplomdarbā iekļautas 17 diagrammas, 12 tabulas un 2 pielikumi. Teorētiskajā daļā ir piecas apakšnodaļas, kuras ir veltītas dividenžu analīzei un teorijai, dividenžu regulējuma noteicošajiem faktoriem attīstītajos un jaunattīstītajos tirgos, kā arī pētījuma metodoloģijai. Praktiskajā daļā ir iekļautas trīs apakšnodaļas, kurās tiek analizēta izvēlēto uzņēmumu aprakstītā statistika, saistība starp dividenžu izmaksu un finanšu rādītājiem Baltijas kotētu uzņēmumu gadījumā, kā arī izvirzīti secinājumi. Analīze aptver laika periodu no 2013. līdz 2015. gadam.
Keywords dividenžu politika
Keywords in English dividend policy, dividend payout, dividend theories
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 14:53:11