Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Budžeta iestāžu finanšu vadība
Nosaukums angļu valodā Financial Management of State-Financed Institutions
Autors Mārtiņš Pričins
Struktūrvienība 02600 RTU Liepājas filiāle
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents RTU UIVI IUV katedras vadītāja, asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa
Anotācija Diplomprojektu „Budžeta iestāžu finanšu vadība” ir izstrādājis „Rīgas Tehniskās Universitātes” inženierekonomikas un vadības fakultātes, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurants Mārtiņš Pričins. Diplomprojektā tiks analizēta iestādes darbība un sniegti priekšlikumi iestādes finanšu vadības uzlabošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķinu daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek analizēta budžeta iestādes darbība, tās pārraudzībā esošo budžetu analīze, kā arī iestādes ietekmējošo normatīvo aktu analīze. Diplomprojekta pētījumu daļā tiek sīkāk pētīti budžeta iestādes finanšu vadības ietekmējošie faktori, pētījumā izmantoti iestādē iegūtie dati, kā arī veiktas intervijas ar nodaļu vadītājiem un iestādes darbiniekiem. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek apskatīti iestādes finanšu vadības uzlabošanas priekšlikumi un noteiktas to izmaksas un ieguvumi. Darba nobeigumā balstoties uz iegūto informāciju analītiskajā daļā, pētījumu daļā un aprēķinu daļā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi iestādes finanšu vadības uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no 75 lapām, klāt pievienoti 2 pielikumi. Darbā ietilpst 16 tabulas un 5 attēli.
Atslēgas vārdi Finanšu vadība, budžeta iestāde, budžets, budžeta kontrole.
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial management, budghetery institution, budghet, budghet control.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 14:22:10