Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Budžeta iestāžu finanšu vadība
Title in English Financial Management of State-Financed Institutions
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer RTU UIVI IUV katedras vadītāja, asoc. profesore, Dr.oec. Jana Eriņa
Abstract Diplomprojektu „Budžeta iestāžu finanšu vadība” ir izstrādājis „Rīgas Tehniskās Universitātes” inženierekonomikas un vadības fakultātes, inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurants Mārtiņš Pričins. Diplomprojektā tiks analizēta iestādes darbība un sniegti priekšlikumi iestādes finanšu vadības uzlabošanai. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no 3 daļām: analītiskās daļas, pētījumu daļas un aprēķinu daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā tiek analizēta budžeta iestādes darbība, tās pārraudzībā esošo budžetu analīze, kā arī iestādes ietekmējošo normatīvo aktu analīze. Diplomprojekta pētījumu daļā tiek sīkāk pētīti budžeta iestādes finanšu vadības ietekmējošie faktori, pētījumā izmantoti iestādē iegūtie dati, kā arī veiktas intervijas ar nodaļu vadītājiem un iestādes darbiniekiem. Diplomprojekta aprēķinu daļā tiek apskatīti iestādes finanšu vadības uzlabošanas priekšlikumi un noteiktas to izmaksas un ieguvumi. Darba nobeigumā balstoties uz iegūto informāciju analītiskajā daļā, pētījumu daļā un aprēķinu daļā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi iestādes finanšu vadības uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no 75 lapām, klāt pievienoti 2 pielikumi. Darbā ietilpst 16 tabulas un 5 attēli.
Keywords Finanšu vadība, budžeta iestāde, budžets, budžeta kontrole.
Keywords in English Financial management, budghetery institution, budghet, budghet control.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 14:22:10