Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Wholesale Business Competitiveness Increase
Autors Deniss Svečņikovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Anotācija Svečņikovs D. Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / D. Svečņikovs, I. Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 70. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69. lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 23 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 15 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiska daļā tiek stāstīts par nozares stāvokli; aprakstīts vairumtirdzniecības uzņēmums, tiek veikta gada pārskatu analīze, finanšu radītāju analīze to starp likviditāte, maksātspēja, aprite, un rentabilitāte; tiek analizēti uzņēmējdarbības vides ietekmējošie faktori. Pētījuma daļā tiek analizēts uzņēmuma problēmu būtību loks, īpaši tirgu noiets; veikta uzņēmuma konkurētspējas analīze; aprēķināta varbūtības iespēja uzņēmuma maksātnespējai; veikts autora pētījums par potenciālu tirgu noietu uzņēmumam. Aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini analītiskā daļa noteiktam problēmām; tiek piedāvāti priekšlikumi. Autors piedāvā stratēģiju, kura tiek balstīta trim punktiem, lai iegūtu uzņēmumu konkurētspēju.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, vairumtirdzniecība, tirgus, diversifikācija, pārdošana
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, wholesale, market, diversification, sales
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 13:48:53