Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Title in English Project on Wholesale Business Competitiveness Increase
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer RTU IEVF doktorante, Mg.oec. Andra Zenčaka
Abstract Svečņikovs D. Vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas projekts: Diplomprojekts / D. Svečņikovs, I. Ezera.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. - 70. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69. lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 23 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 15 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus vairumtirdzniecības uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai. Analītiska daļā tiek stāstīts par nozares stāvokli; aprakstīts vairumtirdzniecības uzņēmums, tiek veikta gada pārskatu analīze, finanšu radītāju analīze to starp likviditāte, maksātspēja, aprite, un rentabilitāte; tiek analizēti uzņēmējdarbības vides ietekmējošie faktori. Pētījuma daļā tiek analizēts uzņēmuma problēmu būtību loks, īpaši tirgu noiets; veikta uzņēmuma konkurētspējas analīze; aprēķināta varbūtības iespēja uzņēmuma maksātnespējai; veikts autora pētījums par potenciālu tirgu noietu uzņēmumam. Aprēķinu daļā tiek veikti ekonomiskie aprēķini analītiskā daļa noteiktam problēmām; tiek piedāvāti priekšlikumi. Autors piedāvā stratēģiju, kura tiek balstīta trim punktiem, lai iegūtu uzņēmumu konkurētspēju.
Keywords konkurētspēja, vairumtirdzniecība, tirgus, diversifikācija, pārdošana
Keywords in English competitiveness, wholesale, market, diversification, sales
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 13:48:53