Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Mazo uzņēmumu kreditēšanas problēmas un to risinājumi”
Nosaukums angļu valodā "Small Business Lending Problems and their Solutions"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt.doc. N. Balabka
Recenzents Lektore J.Nazarova
Anotācija Diplomdarba tēmas izvēle ir saistīta ar SIA “XXX” vēlmi attīstīt savu saimniecisko darbību un uzbūvēt jaunas un modernas auto servisa telpas. Lai tas būtu iespējams uzņēmumam ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Latvijā un arī visā pasaulē kreditēšanas pakalpojumi ir nozīmīgs atbalsts visdažādāko uzņēmuma projektu realizēšanā. Autores bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz uzņēmuma – kredītņēmēja finanšu stāvokļa novērtējuma un biznesa plāna analīzi, izvirzīt secinājumus un rast risinājumus uzņēmuma kredītdevēja izvēlē un dokumentu sagatavošanā kredīta pieprasīšanai. Diplomdarbs ir veidots no četrām daļām un vairākām apakšdaļām. Pirmajās divas daļās ir apkopotie teorētiskie aspekti, atziņas un uz tām balstītie secinājumi. Šīs daļas kalpo par teorētisko bāzi turpmākajiem darba pētījumiem. Pirmajā daļā ir īss ieskats kredīta vēsturē un sīkāk izklāstīts, kādi pastāv kredītu veidi un kādas ir to funkcijas. Otrajā daļā autore izskata mazo uzņēmumu kreditēšanas iespējas Latvijā. Trešajā daļā ir apskatītas uzņēmuma pārbaudes īpatnības, kuras ietekmē bankas lēmuma pieņemšanu, izsniedzot kredītu. Īpaši uzmanība veltīta kredītpolitikai un kredīta riska novērtēšanai. Pievērsta uzmanība aizņēmēja finanšu stāvokļa analīzes būtībai un tās veidiem. Šī daļā aplūkoti uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtējumam nepieciešamie finanšu rādītāji, kā arī analizēti uzņēmuma efektivitātes rādītāju ietekme uz kopējo finanšu novērtējumu. Ceturtajā tika analizēts uzņēmuma „XXX” finanšu stāvokli un maksātspēja, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu dokumentiem. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 64 lapām, tas satur 14 tabulas, 3 attēlus un bibliogrāfisko sarakstu ar 20 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi pamatojoties uz uzņēmuma – kredītņēmēja finanšu stāvokļa novērtējuma un biznesa plāna analīzi, izvirzīt secinājumus un rast risinājumus uzņēmuma kredītdevēja izvēlē un dokumentu sagatavošanā kredīta pieprasīšanai.
Atslēgas vārdi angļu valodā thesis is to present conclusions and suggestions regarding the choice of the appropriate lending institution and the necessary financial information, based on the borrowers financial standing and business plan
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 12:23:19