Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Mazo uzņēmumu kreditēšanas problēmas un to risinājumi”
Title in English "Small Business Lending Problems and their Solutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt.doc. N. Balabka
Reviewer Lektore J.Nazarova
Abstract Diplomdarba tēmas izvēle ir saistīta ar SIA “XXX” vēlmi attīstīt savu saimniecisko darbību un uzbūvēt jaunas un modernas auto servisa telpas. Lai tas būtu iespējams uzņēmumam ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi. Latvijā un arī visā pasaulē kreditēšanas pakalpojumi ir nozīmīgs atbalsts visdažādāko uzņēmuma projektu realizēšanā. Autores bakalaura darba mērķis ir, pamatojoties uz uzņēmuma – kredītņēmēja finanšu stāvokļa novērtējuma un biznesa plāna analīzi, izvirzīt secinājumus un rast risinājumus uzņēmuma kredītdevēja izvēlē un dokumentu sagatavošanā kredīta pieprasīšanai. Diplomdarbs ir veidots no četrām daļām un vairākām apakšdaļām. Pirmajās divas daļās ir apkopotie teorētiskie aspekti, atziņas un uz tām balstītie secinājumi. Šīs daļas kalpo par teorētisko bāzi turpmākajiem darba pētījumiem. Pirmajā daļā ir īss ieskats kredīta vēsturē un sīkāk izklāstīts, kādi pastāv kredītu veidi un kādas ir to funkcijas. Otrajā daļā autore izskata mazo uzņēmumu kreditēšanas iespējas Latvijā. Trešajā daļā ir apskatītas uzņēmuma pārbaudes īpatnības, kuras ietekmē bankas lēmuma pieņemšanu, izsniedzot kredītu. Īpaši uzmanība veltīta kredītpolitikai un kredīta riska novērtēšanai. Pievērsta uzmanība aizņēmēja finanšu stāvokļa analīzes būtībai un tās veidiem. Šī daļā aplūkoti uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtējumam nepieciešamie finanšu rādītāji, kā arī analizēti uzņēmuma efektivitātes rādītāju ietekme uz kopējo finanšu novērtējumu. Ceturtajā tika analizēts uzņēmuma „XXX” finanšu stāvokli un maksātspēja, pamatojoties uz uzņēmuma finanšu dokumentiem. Diplomdarbs ir izstrādāts uz 64 lapām, tas satur 14 tabulas, 3 attēlus un bibliogrāfisko sarakstu ar 20 literatūras avotiem.
Keywords pamatojoties uz uzņēmuma – kredītņēmēja finanšu stāvokļa novērtējuma un biznesa plāna analīzi, izvirzīt secinājumus un rast risinājumus uzņēmuma kredītdevēja izvēlē un dokumentu sagatavošanā kredīta pieprasīšanai.
Keywords in English thesis is to present conclusions and suggestions regarding the choice of the appropriate lending institution and the necessary financial information, based on the borrowers financial standing and business plan
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 12:23:19