Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums ES investīcijas pētniecībā un attīstībā un to ietekme uz Latvijas uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā EU Investments in Research and Development and their Impact on Companies in Latvia
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Tālis Laizāns
Recenzents Mg.oec. Laura Vītola, RTU Projektu finanšu vadības nodaļas vadītāja
Anotācija Šļumba, K. ES investīcijas pētniecībā un attīstībā un to ietekme uz Latvijas uzņēmumiem. Bakalaura darbs/ K. Šļumba, T. Laizāns.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 62 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā daļa, praktiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauti 34 attēli un 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 25 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Teorētiskajā daļā ir pamatota investīciju nepieciešamība pētniecībā un attīstībā, ir aprakstīta pētniecības un attīstības ieguldījumu plānošana Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī ir aprakstīti svarīgākie ES instrumenti pētniecības un attīstības atbalstīšanai uzņēmumos. Praktiskās daļas sākumā ir analizēti pētniecības un attīstības izdevumi un finansējuma avoti Latvijā, un vērtēta Latvijas dalība ietvara programmās. Tālāk ir izpētīta mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī kopējā Latvijas uzņēmumu peļņas un pētniecības un attīstības izdevumu dinamika. Lai izvērtētu vai ES investīcijas pozitīvi ietekmē Latvijas uzņēmumus, trīs uzņēmumu darbības rādītāji ir salīdzināti ar visu Latvijas vidēja lieluma uzņēmumu rādītājiem. Nobeigumā secināts, ka uzņēmumi, kuri piedalījušies ES programmās pētniecības un attīstības atbalstam, uzrāda labākus darbības rezultātus.
Atslēgas vārdi ES, Apvārsnis 2020, P&A, MVU, investīcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā EU, Horizon 2020, R&D, SME’s, investments.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 10:57:39