Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Izglītības ietekme uz valsts ekonomisko attīstību”
Nosaukums angļu valodā "Impact of Education on Country’s Economic Development"
Autors Diāna Račkova
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Lektore K. Gorbunova
Recenzents Dokt. A.Zenčaka
Anotācija Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente Diāna Račkova. Darba tēma - Izglītības ietekme uz valsts ekonomisko attīstību. Darba vadītājs ir mg.oec., pr.doc. Kristīne Gorbunova Darba mērķis ir noskaidrot esošās izglītības sistēmas priekšrocību un trūkumu ietekmi un izaugsmes iespējas valsts ekonomiskās situācijas attīstībā. Darbā izpētīta literatūra un citi avoti par izglītības nozīmi gan valsts ekonomikā, gan individuāli cilvēka dzīvē, apkopoti un analizēti iegūtie dati par izglītības ietekmi, veikta izglītības līmeņu stipro, vājo pušu, kā arī draudu un iespēju analīze, veidoti secinājumi un priekšlikumi par esošo izglītības sistēmu. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, kopumā 67 lapas, 26 attēliem, 16 tabulām un 31 informācijas avota. Teorētiskajā daļā apskatīta ekonomikas un izglītības mijiedarbība, tās sasaistes vēsture un noteicošie faktori. Analītiskajā daļā tiek veikta padziļināta analīze par dažādu faktoru stāvokli noteiktā izglītības situācijā, par vienu no galvenajām darba daļām tika izvirzīta problēmu analīze un ierosinājumi. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka izglītība ir viens no noteicošajiem valsts ekonomikas attīstības virzieniem, izpētīti trūkumi un novērtētas izaugsmes iespējas, kas attīstītu gan izglītības kvalitāti, gan ekonomisko izaugsmi. Darbs pielietojams kā izglītības sistēmas reformas nepieciešamības pamatojums.
Atslēgas vārdi Izglītības sistēma, trūkumi, priekšrocības, izaugsme, ekonomika
Atslēgas vārdi angļu valodā Education system, flaws, advantages, growth, economy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 10:29:21