Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language “Izglītības ietekme uz valsts ekonomisko attīstību”
Title in English "Impact of Education on Country’s Economic Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Lektore K. Gorbunova
Reviewer Dokt. A.Zenčaka
Abstract Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskā universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 3. kursa studente Diāna Račkova. Darba tēma - Izglītības ietekme uz valsts ekonomisko attīstību. Darba vadītājs ir mg.oec., pr.doc. Kristīne Gorbunova Darba mērķis ir noskaidrot esošās izglītības sistēmas priekšrocību un trūkumu ietekmi un izaugsmes iespējas valsts ekonomiskās situācijas attīstībā. Darbā izpētīta literatūra un citi avoti par izglītības nozīmi gan valsts ekonomikā, gan individuāli cilvēka dzīvē, apkopoti un analizēti iegūtie dati par izglītības ietekmi, veikta izglītības līmeņu stipro, vājo pušu, kā arī draudu un iespēju analīze, veidoti secinājumi un priekšlikumi par esošo izglītības sistēmu. Darbs sastāv no teorētiskās un analītiskās daļas, kopumā 67 lapas, 26 attēliem, 16 tabulām un 31 informācijas avota. Teorētiskajā daļā apskatīta ekonomikas un izglītības mijiedarbība, tās sasaistes vēsture un noteicošie faktori. Analītiskajā daļā tiek veikta padziļināta analīze par dažādu faktoru stāvokli noteiktā izglītības situācijā, par vienu no galvenajām darba daļām tika izvirzīta problēmu analīze un ierosinājumi. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka izglītība ir viens no noteicošajiem valsts ekonomikas attīstības virzieniem, izpētīti trūkumi un novērtētas izaugsmes iespējas, kas attīstītu gan izglītības kvalitāti, gan ekonomisko izaugsmi. Darbs pielietojams kā izglītības sistēmas reformas nepieciešamības pamatojums.
Keywords Izglītības sistēma, trūkumi, priekšrocības, izaugsme, ekonomika
Keywords in English Education system, flaws, advantages, growth, economy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 10:29:21