Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Intensitātes un fāzes modulētas WDM-PON pārraides sistēmas izstrāde un novērtējums
Nosaukums angļu valodā Development and Evaluation of Intensity and Phase Modulated WDM-PON Transmission System
Autors Monta Peciņa
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs S.Spolītis
Recenzents A.Supe
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Intensitātes un fāzes modulētas WDM-PON pārraides sistēmas izstrāde un novērtējums”. Šajā darbā tiek izstrādāti 16 kanālu viļņgarumdales blīvēta pasīvā optiskā tīkla (WDM-PON) pārraides sistēmas simulācijas modeļi ar pārraides ātrumu 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā, pielietojot intensitātes (bez atgriešanās pie nulles (NRZ), ar atgriešanos pie nulles (RZ), Duobinary (DB)) un diferenciālās fāzes (DPSK) modulācijas formātus. Maģistra darbā tiek novērtēta un salīdzināta WDM-PON pārraides sistēmas simulēto modeļu veiktspējas atkarība no pielietotā modulācijas formāta pie vienādiem sistēmas parametriem, mainot pārraides līnijas garumu. Maģistra darba teorētiskajā daļā, izmantojot literatūras avotus, tiek izpētīta un novērtēta tipiska PON piekļuves sistēma, tās uzbūve, apskatīti PON piekļuves sistēmu veidi, kā arī izvērtēta un salīdzināta aktīvā optiskā tīkla (AON) un PON sistēma. Tālāk darbā tiek izpētīta WDM-PON pārraides sistēma, tās darbības princips, uzbūve un pamatkomponenti, izanalizēti lineārie un nelineārie optiskie efekti un to ietekme uz WDM-PON pārraides sistēmu. Teorētiskās daļas noslēgumā tiek apskatīti un izanalizēti optiskā signāla intensitātes (NRZ, RZ, DB) un fāzes (DPSK) modulācijas līnijas kodu formāti un veikts to vispārīgs novērtējums. Maģistra darba eksperimentālajā daļā tiek izveidota un analizēta 16 kanālu WDM-PON pārraides sistēma, izmantojot OptSim simulācijas vidi. Eksperimenta daļā tiek izveidoti WDM-PON pārraides sistēmas simulācijas modeļi, pielietojot intensitātes (NRZ, RZ, DB) un fāzes (DPSK) modulācijas līnijas kodu formātus. Izveidotie simulācijas modeļi tiek apskatīti pie diviem pārraides ātrumiem 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā, mainot pārraides līnijas garumu attiecīgi pie 10 Gbit/s no 20 km līdz 100 km un 40 Gbit/s no 1 km līdz 11 km. Noslēgumā tiek izanalizēti katra modulācijas formāta simulācijas modeļa iegūtie dati un novērtēts uztverto signālu spektrs, acu diagrammas, BER, Q-faktora vērtības un BER atkarība no uztvertā optiskā signāla jaudas. Noslēgumā tiek sniegtas rekomendācijas par intensitātes un fāzes modulācijas līnijas kodu formātu izvēli pie dažādiem pārraides ātrumiem un līnijas garumiem kvalitatīvas WDM-PON pārraides sistēmas darbības nodrošināšanai. Maģistra darbs sastāv no 135 lapaspusēm, 98 attēliem, 13 tabulām, 1 pielikuma un 57 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi WDM-PON, NRZ, RZ, DB, DPSK, Intensitātes un fāzes modulācija
Atslēgas vārdi angļu valodā WDM-PON, NRZ, RZ, DB, DPSK, Intensity and phase modulation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 07:46:59