Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Intensitātes un fāzes modulētas WDM-PON pārraides sistēmas izstrāde un novērtējums
Title in English Development and Evaluation of Intensity and Phase Modulated WDM-PON Transmission System
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor S.Spolītis
Reviewer A.Supe
Abstract Maģistra darba nosaukums ir „Intensitātes un fāzes modulētas WDM-PON pārraides sistēmas izstrāde un novērtējums”. Šajā darbā tiek izstrādāti 16 kanālu viļņgarumdales blīvēta pasīvā optiskā tīkla (WDM-PON) pārraides sistēmas simulācijas modeļi ar pārraides ātrumu 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā, pielietojot intensitātes (bez atgriešanās pie nulles (NRZ), ar atgriešanos pie nulles (RZ), Duobinary (DB)) un diferenciālās fāzes (DPSK) modulācijas formātus. Maģistra darbā tiek novērtēta un salīdzināta WDM-PON pārraides sistēmas simulēto modeļu veiktspējas atkarība no pielietotā modulācijas formāta pie vienādiem sistēmas parametriem, mainot pārraides līnijas garumu. Maģistra darba teorētiskajā daļā, izmantojot literatūras avotus, tiek izpētīta un novērtēta tipiska PON piekļuves sistēma, tās uzbūve, apskatīti PON piekļuves sistēmu veidi, kā arī izvērtēta un salīdzināta aktīvā optiskā tīkla (AON) un PON sistēma. Tālāk darbā tiek izpētīta WDM-PON pārraides sistēma, tās darbības princips, uzbūve un pamatkomponenti, izanalizēti lineārie un nelineārie optiskie efekti un to ietekme uz WDM-PON pārraides sistēmu. Teorētiskās daļas noslēgumā tiek apskatīti un izanalizēti optiskā signāla intensitātes (NRZ, RZ, DB) un fāzes (DPSK) modulācijas līnijas kodu formāti un veikts to vispārīgs novērtējums. Maģistra darba eksperimentālajā daļā tiek izveidota un analizēta 16 kanālu WDM-PON pārraides sistēma, izmantojot OptSim simulācijas vidi. Eksperimenta daļā tiek izveidoti WDM-PON pārraides sistēmas simulācijas modeļi, pielietojot intensitātes (NRZ, RZ, DB) un fāzes (DPSK) modulācijas līnijas kodu formātus. Izveidotie simulācijas modeļi tiek apskatīti pie diviem pārraides ātrumiem 10 Gbit/s un 40 Gbit/s kanālā, mainot pārraides līnijas garumu attiecīgi pie 10 Gbit/s no 20 km līdz 100 km un 40 Gbit/s no 1 km līdz 11 km. Noslēgumā tiek izanalizēti katra modulācijas formāta simulācijas modeļa iegūtie dati un novērtēts uztverto signālu spektrs, acu diagrammas, BER, Q-faktora vērtības un BER atkarība no uztvertā optiskā signāla jaudas. Noslēgumā tiek sniegtas rekomendācijas par intensitātes un fāzes modulācijas līnijas kodu formātu izvēli pie dažādiem pārraides ātrumiem un līnijas garumiem kvalitatīvas WDM-PON pārraides sistēmas darbības nodrošināšanai. Maģistra darbs sastāv no 135 lapaspusēm, 98 attēliem, 13 tabulām, 1 pielikuma un 57 literatūras avotiem.
Keywords WDM-PON, NRZ, RZ, DB, DPSK, Intensitātes un fāzes modulācija
Keywords in English WDM-PON, NRZ, RZ, DB, DPSK, Intensity and phase modulation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 07:46:59