Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Degradētās teritorijas revitalizācijas iespējas Daugavgrīvas apkaimē”
Nosaukums angļu valodā "Opportunities of Brownfield Revitalization in Daugavgrīva Neighborhood"
Autors Ksenija Sidorova
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prakt. doc. U.Kamols
Recenzents Lektore I. Pavlova
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Degradētās teritorijas revitalizācijas iespējas Daugavgrīvas apkaimē”. Darba autore ir Ksenija Sidorova. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Bakalaura darba tiek izmantoti šādi materiāli: zinātniskā literatūra, pētījumi, publikācijas, Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, Latvijas Republikas normatīvie akti, dažādi elektroniskie resursi, Rīgas Domes un būvniecības uzņēmuma nepublicētie materiāli - kopā 38 literatūras avoti. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek raksturota degradēto teritoriju būtība, rašanas un pastāvēšanas iemesli, problemātika, to revitalizācijas nepieciešamība un pienesums. Analītiskajā daļā tiek pamatota degradētās Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņas un Daugavgrīvas cietokšņa teritorijas revitalizācijas nepieciešamība, analizēta pašvaldības un valsts vīzija attiecībā uz šo vietu attīstību, raksturots teritorijas esošais stāvoklis, kā arī veikta vietas fotofiksācija. Darba ietvaros ir veikta aptauja, kas ļauj noskaidrot Daugavgrīvas iedzīvotāju un apmeklētāju vietas nozīmi, revitālizācijas nepieciešamības novērtējumu un priekšlikumus saistība ar šo vietu. Veicot aptauju tika secināts, ka iedzīvotāji augsti vērtē Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņas un Daugavgrīvas cietokšņa esamību apkaimē un ieinteresēti to tālākā attīstībā. Aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka lielākais respondentu skaits atbalsta „zaļas” rekreācijas zonas izveidi, ka arī tiem pietrūkst vieta kultūras pasākumiem. Pamatojoties uz respondentu priekšlikumiem, projekta daļā tiek izstrādāts priekšlikums kultūras centra un rekreācijas zonas izveidošanai izvēlētā teritorijā, un aprēķinātas aptuvenās izmaksas. Bakalaura darba apjoms ir 73 lapas, kurās ietvertas 9 tabulas, 43 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Degradēta teritorija, pamesta teritorija, revitalizācija, Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņa, Daugavgrīvas cietoksnis, pilsētas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Brownfield, revitalization, Daugavgriva’s naval forces base, Daugavgriva’s fortress, Daugavgriva, cultural centre, recreation zone, city development
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 06:51:56