Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Degradētās teritorijas revitalizācijas iespējas Daugavgrīvas apkaimē”
Title in English "Opportunities of Brownfield Revitalization in Daugavgrīva Neighborhood"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. U.Kamols
Reviewer Lektore I. Pavlova
Abstract Bakalaura darba temats ir “Degradētās teritorijas revitalizācijas iespējas Daugavgrīvas apkaimē”. Darba autore ir Ksenija Sidorova. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Bakalaura darba tiek izmantoti šādi materiāli: zinātniskā literatūra, pētījumi, publikācijas, Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, Latvijas Republikas normatīvie akti, dažādi elektroniskie resursi, Rīgas Domes un būvniecības uzņēmuma nepublicētie materiāli - kopā 38 literatūras avoti. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek raksturota degradēto teritoriju būtība, rašanas un pastāvēšanas iemesli, problemātika, to revitalizācijas nepieciešamība un pienesums. Analītiskajā daļā tiek pamatota degradētās Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņas un Daugavgrīvas cietokšņa teritorijas revitalizācijas nepieciešamība, analizēta pašvaldības un valsts vīzija attiecībā uz šo vietu attīstību, raksturots teritorijas esošais stāvoklis, kā arī veikta vietas fotofiksācija. Darba ietvaros ir veikta aptauja, kas ļauj noskaidrot Daugavgrīvas iedzīvotāju un apmeklētāju vietas nozīmi, revitālizācijas nepieciešamības novērtējumu un priekšlikumus saistība ar šo vietu. Veicot aptauju tika secināts, ka iedzīvotāji augsti vērtē Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņas un Daugavgrīvas cietokšņa esamību apkaimē un ieinteresēti to tālākā attīstībā. Aptaujas rezultātā tika noskaidrots, ka lielākais respondentu skaits atbalsta „zaļas” rekreācijas zonas izveidi, ka arī tiem pietrūkst vieta kultūras pasākumiem. Pamatojoties uz respondentu priekšlikumiem, projekta daļā tiek izstrādāts priekšlikums kultūras centra un rekreācijas zonas izveidošanai izvēlētā teritorijā, un aprēķinātas aptuvenās izmaksas. Bakalaura darba apjoms ir 73 lapas, kurās ietvertas 9 tabulas, 43 attēli un 4 pielikumi.
Keywords Degradēta teritorija, pamesta teritorija, revitalizācija, Daugavgrīvas zemūdeņu bāzes pilsētiņa, Daugavgrīvas cietoksnis, pilsētas attīstība
Keywords in English Brownfield, revitalization, Daugavgriva’s naval forces base, Daugavgriva’s fortress, Daugavgriva, cultural centre, recreation zone, city development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 06:51:56