Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Nosaukums “Ārtelpu atpūtas objektu puduru izveidošana pilsētas attīstībai”
Nosaukums angļu valodā "Creation of Outdoor Leisure Facility Clusters for Urban Development"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prakt. doc. U.Kamols
Recenzents Lektore I. Pavlova
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Ārtelpu atpūtas objektu puduru izveidošana pilsētas attīstībai”. Darba autore ir Ksenija Fedjuņina. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Bakalaura darba tiek izmantoti šādi materiāli: speciālā literatūra, pētījumi, Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, Latvijas Republikas normatīvie akti, dažādi elektroniskie resursi, Jūrmalas pilsētas domes un būvniecības uzņēmuma nepublicētie materiāli - kopā 51 literatūras avots. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta rekreācijas nozīme, raksturota publiskā ārtelpa, kā arī definēts veids kā veicināt piesaistes objektu pieprasījumu. Analītiskajā daļā tiek pamatota Jūrmalas pilsētas izvēle. Tiek analizēti Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti un divi pētījumi, kas ļauj noskaidrot Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar esošas publiskās ārtelpas kvalitāti. Darba ietvaros tiek veikta divu apkaimju - Bulduru un Dubultu, analīze un fotofiksācija. Veicot teritorijas analīzi, tiek secināts, ka daudzas publiskās ārtelpas Jūrmalas pilsētā ir minimāli labiekārtotas un to izmantošanas intensitāte ir zema. Tiek secināts, ka publiskā ārtelpa nav pārdomāta un radoša, jo publiskās ārtelpas elementu dizains ir dažāds, un netiek izmantoti mākslas elementi. Publiskās ārtelpas elementu dizains un mākslas paņēmieni palīdz veidot vietas identitāti, radīt telpas sajūtu, piesaista interesi. Pamatojoties uz izvēlētas teritorijas problemātiku, tiek izstrādāti priekšlikumi šīs teritorijas attīstībai, un aprēķinātas aptuvenās izmaksas. Bakalaura darba apjoms ir 64 lapas, kurās ietvertas 9 tabulas, 25 attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi publiskā ārtelpa, rekreācijas funkcijas, piesaistes objekti, puduru veidošana, pilsētas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā public open space, recreation functions, tourist attraction, cluster creation, city development
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 02:45:05