Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language “Ārtelpu atpūtas objektu puduru izveidošana pilsētas attīstībai”
Title in English "Creation of Outdoor Leisure Facility Clusters for Urban Development"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prakt. doc. U.Kamols
Reviewer Lektore I. Pavlova
Abstract Bakalaura darba temats ir “Ārtelpu atpūtas objektu puduru izveidošana pilsētas attīstībai”. Darba autore ir Ksenija Fedjuņina. Darba vadītājs ir Pr.docents, Mg.oec., Dipl.oec. Uldis Kamols. Bakalaura darba tiek izmantoti šādi materiāli: speciālā literatūra, pētījumi, Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, Latvijas Republikas normatīvie akti, dažādi elektroniskie resursi, Jūrmalas pilsētas domes un būvniecības uzņēmuma nepublicētie materiāli - kopā 51 literatūras avots. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un projekta daļas. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta rekreācijas nozīme, raksturota publiskā ārtelpa, kā arī definēts veids kā veicināt piesaistes objektu pieprasījumu. Analītiskajā daļā tiek pamatota Jūrmalas pilsētas izvēle. Tiek analizēti Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti un divi pētījumi, kas ļauj noskaidrot Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju un viesu apmierinātību ar esošas publiskās ārtelpas kvalitāti. Darba ietvaros tiek veikta divu apkaimju - Bulduru un Dubultu, analīze un fotofiksācija. Veicot teritorijas analīzi, tiek secināts, ka daudzas publiskās ārtelpas Jūrmalas pilsētā ir minimāli labiekārtotas un to izmantošanas intensitāte ir zema. Tiek secināts, ka publiskā ārtelpa nav pārdomāta un radoša, jo publiskās ārtelpas elementu dizains ir dažāds, un netiek izmantoti mākslas elementi. Publiskās ārtelpas elementu dizains un mākslas paņēmieni palīdz veidot vietas identitāti, radīt telpas sajūtu, piesaista interesi. Pamatojoties uz izvēlētas teritorijas problemātiku, tiek izstrādāti priekšlikumi šīs teritorijas attīstībai, un aprēķinātas aptuvenās izmaksas. Bakalaura darba apjoms ir 64 lapas, kurās ietvertas 9 tabulas, 25 attēli un 2 pielikumi.
Keywords publiskā ārtelpa, rekreācijas funkcijas, piesaistes objekti, puduru veidošana, pilsētas attīstība
Keywords in English public open space, recreation functions, tourist attraction, cluster creation, city development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 02:45:05