Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Komercbanku un valsts iestāžu sadarbība cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju”
Nosaukums angļu valodā "Cooperation between Commercial Banks and State Institutions in the Fight Against Money Laundering"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Doc. N. Semjonova
Recenzents Lektore J.Nazarova
Anotācija Bakalaura darba autore: Jeļena Grigorjeva Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: Dr.oec., doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Komercbanku un valsts iestāžu sadarbība cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju” Bakalaura darba apjoms: 67 lappuses; informācijas vizualizēšanai tiek izmantoti 6 attēli un 3 tabulas. Darbam tiek pievienots 1 pielikums Bakalaura darbā izmantotie materiāli: LR normatīvie akti, starptautisko organizāciju ziņojumi par Latviju, grāmatas, materiāli no valsts iestāžu mājaslapām, informācija no banku mājaslapām, informācija no Latvijas Komercbanku Asociācijas mājaslapas, ka arī cita publiski pieejama informācija Bakalaura darba galvenie rezultāti: Veicot komercbanku un valsts iestāžu sadarbības izpēti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, ir noteikts, ka pēdējo gadu normatīvo aktu grozījumi nosaka komercbanku ciešāku sadarbību ar tādām valsts institūcijām, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Valsts ieņēmumu dienestu, Kontroles dienestu un citām valsts tiesībsargājošām iestādēm. Analizētā komercbanku un valsts iestāžu sadarbības prakse liecina par sankciju pastiprināšanu par pārkāpumiem attiecīgajā jomā. Pret bankām piemēroto sankciju efektivitātes uzlabošanai ir ieteicama informācijas publiskošana par banku nepietiekamiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumiem, kā arī par uzsāktajiem kriminālprocesiem un reāli piemērotajiem sodiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.
Atslēgas vārdi komercbankas, valsts iestādes, sadarbība, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, sankcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā commercial banks, state institutions, cooperation, money laundering, sanctions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 23:08:22