Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Nanokompozītu pielietošana ar naftu piesārņotas augsnes attīrīšanai.
Nosaukums angļu valodā Experimental investigation of nanocomposites application for the oil contaminated soil treatment.
Autors Vilma Živelyte
Struktūrvienība 02A00 Ārzemju studentu departaments
Darba vadītājs Sarma Valtere, Karīna Bāliņa
Recenzents Kārlis Valters
Anotācija Maģistra darbā analizētas problēmas, ko rada vides un augsnes piesārņojums ar nafras produktiem. Tiek apskatītas pašlaik izmantotās tehnoloģijas un piedāvātie risinājumi. Liela uzmanība tiek pievērsta bioremedācijai un tās procesu efektivitātes paaugstināšanai izmantojot nanotehnoloģijas (nanokompozīti). Gala darbā ir prezentēta metodika un veikti eksperimentālie pētījumi , lai novērtētu vai nanokompozītu klātbūtne palielina mirobioloģiskos procesus attīrot augsni no naftas produktiem, kā arī veikta matemātiskā modelēšana. Apkopojot teorētisko informāciju un praktisk;as daļas rezultātus, tika veikti secinājumi. Darbs sastāv no 7 daļām: ievada, pārskata par augsnes, kas piesārņota ar naftu un tās produktiem, remedācijas tehnoloģijām, eksperimentālā pētījuma medodoloģijas, rezultātu analīzes, ar ogļūdeņražiem piesārņotas augsnes pasīvās remedācijas matemātiskās modelēšanas, secinājumiem un izmantototo atsauču saraksta.
Atslēgas vārdi Naftas produkti, biodegradācija, naftas ogļūdeņraži, nanokompozītu, augsne, mikroorganisms
Atslēgas vārdi angļu valodā Petroleum products, biodegradation, petroleum hydrocarbons, nanocomposites, soil, microorganism
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 19:14:37