Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Nanokompozītu pielietošana ar naftu piesārņotas augsnes attīrīšanai.
Title in English Experimental investigation of nanocomposites application for the oil contaminated soil treatment.
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Sarma Valtere, Karīna Bāliņa
Reviewer Kārlis Valters
Abstract Maģistra darbā analizētas problēmas, ko rada vides un augsnes piesārņojums ar nafras produktiem. Tiek apskatītas pašlaik izmantotās tehnoloģijas un piedāvātie risinājumi. Liela uzmanība tiek pievērsta bioremedācijai un tās procesu efektivitātes paaugstināšanai izmantojot nanotehnoloģijas (nanokompozīti). Gala darbā ir prezentēta metodika un veikti eksperimentālie pētījumi , lai novērtētu vai nanokompozītu klātbūtne palielina mirobioloģiskos procesus attīrot augsni no naftas produktiem, kā arī veikta matemātiskā modelēšana. Apkopojot teorētisko informāciju un praktisk;as daļas rezultātus, tika veikti secinājumi. Darbs sastāv no 7 daļām: ievada, pārskata par augsnes, kas piesārņota ar naftu un tās produktiem, remedācijas tehnoloģijām, eksperimentālā pētījuma medodoloģijas, rezultātu analīzes, ar ogļūdeņražiem piesārņotas augsnes pasīvās remedācijas matemātiskās modelēšanas, secinājumiem un izmantototo atsauču saraksta.
Keywords Naftas produkti, biodegradācija, naftas ogļūdeņraži, nanokompozītu, augsne, mikroorganisms
Keywords in English Petroleum products, biodegradation, petroleum hydrocarbons, nanocomposites, soil, microorganism
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 19:14:37