Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Pacientu rentgenizmeklējumu dozu atšķirību iemesli Latvijas medicīnas iestādēs
Nosaukums angļu valodā Causes of patient diagnostic x-ray dose dissimilarity in medical institutions of Latvia
Autors Artūrs Grigorjevs
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Lada Bumbure
Recenzents Gaļina Boka, RTU doktorante
Anotācija Maģistra darba mērķis, izmantojot iegūtos datus par pacientu rentgenizmeklējumos saņemtajām dozām Latvijas medicīnas iestādēs, noteikt pacientu rentgenizmeklējumu dozas atšķirību iemeslus nacionālajās medicīnas iestādēs un izstrādāt rekomendācijas atšķirību novēršanai. Pēc darbā izstrādātas metodoloģijas, tika izvēlēti divi radioloģisku izmeklējumu veidi: rentgenogrāfija, izmantojot stacionārās rentgendiagnostikas iekārtas un dentālas radiogrāfija, izmantojot intraorālas zobārstniecības rentgeniekārtas. Vispirms tika iegūta un apstrādāta primārā rentgenizmeklējumu dozu statistika slimnīcām un daudzprofilu medicīnas centriem (veselības centri, poliklīnikas, u.c.) sadarbībā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kā arī primārā rentgenizmeklējumu dozu statistika zobārstniecības praksēm un iestādēm, kuras piedāvā dentālās radiogrāfijas pakalpojumus – sadarbībā ar SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”. Šim statistikas bāzēm tika veikta analīze, pēc kuras rezultātiem tika noteikti parametri sekundārās statistikas vākšanai: rentgenizmeklējumu objekti, to projekcija un minimālais izmeklējumu skaits, kas ir nepieciešams salīdzināšanai starp dažādām medicīnas iestādēm. Pēc noteiktiem parametriem tika iegūta un apstrādāta sekundārā rentgenizmeklējumu dozu statistika no citām medicīnas iestādēm Latvijā (slimnīcām un zobārstniecību iestādēm atsevišķi). Papildus datu un informācijas iegūšanai tika veikta anketēšana starp iestādēm par pacientu rentgendiagnostisko izmeklējumu dozu reģistrēšanas sistēmu. Darba uzdevums tika sastādīts, risinot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra ierosinājumu. Darbs sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, darba mērķa un uzdevumu apraksta, pētījumu metodoloģiju un instrumentu apraksta, aprēķinu un pētījuma rezultātu apspriedes, secinājumiem un rekomendācijām. Darba rezultātā tika noteikti atšķirību iemesli dažādās Latvijas medicīnas iestādēs un izstrādātas rekomendācijas šo iemeslu novēršanai. Maģistra darbā ir 54 attēli, 13 tabulas un 8 pielikumi. Maģistra darba apjoms ir 62 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pacientu dozu atšķīrības
Atslēgas vārdi angļu valodā Patient dose dissimilarities
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 16:31:28