Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Pacientu rentgenizmeklējumu dozu atšķirību iemesli Latvijas medicīnas iestādēs
Title in English Causes of patient diagnostic x-ray dose dissimilarity in medical institutions of Latvia
Department
Scientific advisor Lada Bumbure
Reviewer Gaļina Boka, RTU doktorante
Abstract Maģistra darba mērķis, izmantojot iegūtos datus par pacientu rentgenizmeklējumos saņemtajām dozām Latvijas medicīnas iestādēs, noteikt pacientu rentgenizmeklējumu dozas atšķirību iemeslus nacionālajās medicīnas iestādēs un izstrādāt rekomendācijas atšķirību novēršanai. Pēc darbā izstrādātas metodoloģijas, tika izvēlēti divi radioloģisku izmeklējumu veidi: rentgenogrāfija, izmantojot stacionārās rentgendiagnostikas iekārtas un dentālas radiogrāfija, izmantojot intraorālas zobārstniecības rentgeniekārtas. Vispirms tika iegūta un apstrādāta primārā rentgenizmeklējumu dozu statistika slimnīcām un daudzprofilu medicīnas centriem (veselības centri, poliklīnikas, u.c.) sadarbībā ar SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kā arī primārā rentgenizmeklējumu dozu statistika zobārstniecības praksēm un iestādēm, kuras piedāvā dentālās radiogrāfijas pakalpojumus – sadarbībā ar SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”. Šim statistikas bāzēm tika veikta analīze, pēc kuras rezultātiem tika noteikti parametri sekundārās statistikas vākšanai: rentgenizmeklējumu objekti, to projekcija un minimālais izmeklējumu skaits, kas ir nepieciešams salīdzināšanai starp dažādām medicīnas iestādēm. Pēc noteiktiem parametriem tika iegūta un apstrādāta sekundārā rentgenizmeklējumu dozu statistika no citām medicīnas iestādēm Latvijā (slimnīcām un zobārstniecību iestādēm atsevišķi). Papildus datu un informācijas iegūšanai tika veikta anketēšana starp iestādēm par pacientu rentgendiagnostisko izmeklējumu dozu reģistrēšanas sistēmu. Darba uzdevums tika sastādīts, risinot Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra ierosinājumu. Darbs sastāv no ievada, analītiskās apskata daļas, darba mērķa un uzdevumu apraksta, pētījumu metodoloģiju un instrumentu apraksta, aprēķinu un pētījuma rezultātu apspriedes, secinājumiem un rekomendācijām. Darba rezultātā tika noteikti atšķirību iemesli dažādās Latvijas medicīnas iestādēs un izstrādātas rekomendācijas šo iemeslu novēršanai. Maģistra darbā ir 54 attēli, 13 tabulas un 8 pielikumi. Maģistra darba apjoms ir 62 lappuses, darba izstrādei tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Pacientu dozu atšķīrības
Keywords in English Patient dose dissimilarities
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 16:31:28