Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma adaptācijas un apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Improving Company's Adaptation and Training System
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents RTU Dizaina fabrika, projektu vadītāja, MBA Liene Rubina
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Andža A., Uzņēmuma adaptācijas un apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa – Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 76 lpp. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 11 tabulas, 22 attēli; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti.t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, periodiskie izdevumi, dažādi interneta resursi, uzņēmuma darbinieki un autora veiktie pētījumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma jauno darbinieku adaptācijas un darbā ievadīšanas procesa analīze, esošā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespēju analīze. Teorētiskajā daļā apkopoti darbinieku adaptācijas sistēmas teorētiskie aspekti un adaptācijas esamības nozīmīgums. Analizēti personāla apmācību plānošanas teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla apmācības un adaptācijas sistēmas pilnveidošanai: 1. izstrādāts jauno darbinieku adaptācijas programmas obligāti darāmo darbu saraksts un pārbaudes lapa; 2. izstrādāts apmācību plāns balstoties uz kompetenču novērtēšanas anketu un mācību vajadzībām; 3. izveidota apmācību programma projektu asistentiem un projektu vadītājiem; salīdzināti iespējamie pakalpojuma sniedzēji apmācību programmai.
Atslēgas vārdi Personāla apmācības, attīstība, kvalifikācijas celšana, apmācību budžets, adaptāciju, jauno darbinieku adaptācija programma
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel training, development, training opportunities, budget for personnel training, adaptation, new personnel adaptation programme
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 16:28:10