Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Uzņēmuma adaptācijas un apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project of Improving Company's Adaptation and Training System
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer RTU Dizaina fabrika, projektu vadītāja, MBA Liene Rubina
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Andža A., Uzņēmuma adaptācijas un apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Ozoliņa – Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 76 lpp. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 11 tabulas, 22 attēli; darbam pievienoti 11 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 27 literatūras avoti.t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanā, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, periodiskie izdevumi, dažādi interneta resursi, uzņēmuma darbinieki un autora veiktie pētījumi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma jauno darbinieku adaptācijas un darbā ievadīšanas procesa analīze, esošā personāla profesionālo kompetenču paaugstināšanas iespēju analīze. Teorētiskajā daļā apkopoti darbinieku adaptācijas sistēmas teorētiskie aspekti un adaptācijas esamības nozīmīgums. Analizēti personāla apmācību plānošanas teorētiskie aspekti. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla apmācības un adaptācijas sistēmas pilnveidošanai: 1. izstrādāts jauno darbinieku adaptācijas programmas obligāti darāmo darbu saraksts un pārbaudes lapa; 2. izstrādāts apmācību plāns balstoties uz kompetenču novērtēšanas anketu un mācību vajadzībām; 3. izveidota apmācību programma projektu asistentiem un projektu vadītājiem; salīdzināti iespējamie pakalpojuma sniedzēji apmācību programmai.
Keywords Personāla apmācības, attīstība, kvalifikācijas celšana, apmācību budžets, adaptāciju, jauno darbinieku adaptācija programma
Keywords in English Personnel training, development, training opportunities, budget for personnel training, adaptation, new personnel adaptation programme
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 16:28:10