Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Aptieku tīklu konkurētspēja Latvijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā "Competitiveness of Pharmacy Networks in the Latvian Market"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. I. Dovladbekova
Recenzents Lektors V.Šatrēvičs
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Aptieku tīklu konkurētspēja Latvijas tirgū”. Darba autore, Iveta Kairāne. Darba vadītāja, prof., Dr.oec. Inna Dovladbekova. Maģistra darba mērķis ir izpētīt aptieku tīklu darbību, to konkurētspēju Latvijas tirgū un konkurētspēju ietekmējošos faktorus, un izstrādāt priekšlikumus aptieku tīklu konkurētspējas paaugstināšanai. Darba mērķa sasniegšanai tika veikta konkurētspējas teorētisko aspektu izpēte, aptieku konkurētspējas galveno ietekmējošo faktoru analīze un lielāko aptieku tīklu konkurētspējas priekšrocību izpēte Latvijas tirgū. Galvenās īpatnības aptieku biznesā ir tādas, ka vairākas funkcijas ir savstarpēji saistītas: medicīna, ražošana, mārketings, pārdošana un klientu konsultēšana. Aptieku konkurētspēju ietekmē vairāki faktori. Maģistra darba struktūru veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lapaspuses, tajā iekļautas 13 tabulas, 18 attēli un 2 formulas. Darba izstrādei tika izmantoti 69 literatūras un informācijas avoti.
Atslēgas vārdi konkurētspēja, konkurence, aptieku tīkls, konkurētspējas faktori, farmācijas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness, competition, pharmacy chains, competitive factors, pharmacy industry
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 16:26:17