Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Aptieku tīklu konkurētspēja Latvijas tirgū”
Title in English "Competitiveness of Pharmacy Networks in the Latvian Market"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. I. Dovladbekova
Reviewer Lektors V.Šatrēvičs
Abstract Maģistra darba tēma ir “Aptieku tīklu konkurētspēja Latvijas tirgū”. Darba autore, Iveta Kairāne. Darba vadītāja, prof., Dr.oec. Inna Dovladbekova. Maģistra darba mērķis ir izpētīt aptieku tīklu darbību, to konkurētspēju Latvijas tirgū un konkurētspēju ietekmējošos faktorus, un izstrādāt priekšlikumus aptieku tīklu konkurētspējas paaugstināšanai. Darba mērķa sasniegšanai tika veikta konkurētspējas teorētisko aspektu izpēte, aptieku konkurētspējas galveno ietekmējošo faktoru analīze un lielāko aptieku tīklu konkurētspējas priekšrocību izpēte Latvijas tirgū. Galvenās īpatnības aptieku biznesā ir tādas, ka vairākas funkcijas ir savstarpēji saistītas: medicīna, ražošana, mārketings, pārdošana un klientu konsultēšana. Aptieku konkurētspēju ietekmē vairāki faktori. Maģistra darba struktūru veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lapaspuses, tajā iekļautas 13 tabulas, 18 attēli un 2 formulas. Darba izstrādei tika izmantoti 69 literatūras un informācijas avoti.
Keywords konkurētspēja, konkurence, aptieku tīkls, konkurētspējas faktori, farmācijas nozare
Keywords in English competitiveness, competition, pharmacy chains, competitive factors, pharmacy industry
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 16:26:17