Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku vadība Rīgas Sociālajā dienestā"
Nosaukums angļu valodā "Risk Management in the Riga Social Service"
Autors Aija Gusare
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Imants Meiers-Meiris
Anotācija Gusare A. Risku vadība Rīgas Sociālajā dienestā: Maģistra darbs/ A. Gusare, G. Eglīte – Rīga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 90 lpp. Maģistra darbs sarakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs pamatdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lapas, tajā iekļauti 14 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu valodā un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir veikt Rīgas Sociālā dienesta sociālās palīdzības piešķiršanas procesa risku novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus nozīmīgāko risku mazināšanai, lai samazinātu nepamatoti piešķirto pabalstu finansiālo apmēru. Pirmajā daļā tiek apskatīta vispārējā teorija par procesu pieeju un risku vadību. Tiek apskatīta risku vadības nozīme, balstoties uz ISO 9001:2008 un ISO 9001:2015 standarta versiju atšķirībām. Tiek apskatītas piemērotākās risku identificēšanas un risku novērtēšanas metodes. Otrajā daļā tiek apskatīts Rīgas Sociālais dienests, tā sociālās palīdzības piešķiršanas process. Tiek veikta analīze, kuras laikā trīs populārākajiem sociālās palīdzības piešķiršanas veidiem tiek analizēti procesu riski. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi nozīmīgāko risku novēršanai un mazināšanai sociālās palīdzības piešķiršanas procesā. Nozīmīgākais secinājums: vislielākā ietekme sociālās palīdzības piešķiršanas procesā ir darbiniekiem, kas apstrādā klientu datus, veic pabalsta apmēra aprēķinus un piešķir sociālo palīdzību, jo galvenie cēloņi, kas veicina nepamatotu pabalsta piešķiršanu ir cilvēciskās kļūdas un normatīvo aktu neievērošana. Galvenais priekšlikums ir diferencēt sociālās palīdzības organizatoru IT sistēmas lietotāju tiesības, lai samazinātu iespēju pieļaut kļūdu jau sākotnējos procesa soļos.
Atslēgas vārdi Risku vadība, Risku analīze, Procesu pieeja
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Management, Risk Analysis, Process Approach
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 15:31:27