Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku vadība Rīgas Sociālajā dienestā"
Title in English "Risk Management in the Riga Social Service"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Imants Meiers-Meiris
Abstract Gusare A. Risku vadība Rīgas Sociālajā dienestā: Maģistra darbs/ A. Gusare, G. Eglīte – Rīga. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 90 lpp. Maģistra darbs sarakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs pamatdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 90 lapas, tajā iekļauti 14 attēli un 12 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu valodā un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 14 pielikumi. Maģistra darba mērķis ir veikt Rīgas Sociālā dienesta sociālās palīdzības piešķiršanas procesa risku novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus nozīmīgāko risku mazināšanai, lai samazinātu nepamatoti piešķirto pabalstu finansiālo apmēru. Pirmajā daļā tiek apskatīta vispārējā teorija par procesu pieeju un risku vadību. Tiek apskatīta risku vadības nozīme, balstoties uz ISO 9001:2008 un ISO 9001:2015 standarta versiju atšķirībām. Tiek apskatītas piemērotākās risku identificēšanas un risku novērtēšanas metodes. Otrajā daļā tiek apskatīts Rīgas Sociālais dienests, tā sociālās palīdzības piešķiršanas process. Tiek veikta analīze, kuras laikā trīs populārākajiem sociālās palīdzības piešķiršanas veidiem tiek analizēti procesu riski. Trešajā daļā ir izstrādāti priekšlikumi nozīmīgāko risku novēršanai un mazināšanai sociālās palīdzības piešķiršanas procesā. Nozīmīgākais secinājums: vislielākā ietekme sociālās palīdzības piešķiršanas procesā ir darbiniekiem, kas apstrādā klientu datus, veic pabalsta apmēra aprēķinus un piešķir sociālo palīdzību, jo galvenie cēloņi, kas veicina nepamatotu pabalsta piešķiršanu ir cilvēciskās kļūdas un normatīvo aktu neievērošana. Galvenais priekšlikums ir diferencēt sociālās palīdzības organizatoru IT sistēmas lietotāju tiesības, lai samazinātu iespēju pieļaut kļūdu jau sākotnējos procesa soļos.
Keywords Risku vadība, Risku analīze, Procesu pieeja
Keywords in English Risk Management, Risk Analysis, Process Approach
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 15:31:27