Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes ieviešana pārtikai Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Introduction of the Reduced Value Added Tax Rate on Food Products in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma: “Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes ieviešana pārtikai Latvijā”. Tēmas aktualitāte un nozīmīgums: Daudzās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīs dažādām precēm, tajā skaitā pārtikas precēm, ir noteikta PVN samazinātā likme. Arī Latvijā ir veikti pētījumi un ekspertu diskusijas par iespējām piemērot PVN samazināto likmi pārtikai. Nepieciešams invertējums, kā tas varētu ietekmēt valsts budžeta ieņēmumus, kā arī uzņēmumus, dažādas mērķa grupas un ekonomiku kopumā. Darbs palīdz novērtēt kādas iespējamās sekas var rasties no Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samazinātās likmes ieviešanas pārtikas produktiem. Pētījuma objekts: PVN sistēma Pētījuma priekšmets: PVN likmes, to politika un sistēmas izmaiņas, ieviešot samazināto nodokļa likmi pārtikas produktiem Latvijā. Darba mērķis ir izvērtēt iespējas ieviest PVN samazināto likmi pārtikai arī Latvijā. Darbs sastāv no ievada, trim daļām un nobeiguma. Ievadā tiek pamatota darba tēmas aktualitāte, izvirzīti mērķi un noteikti uzdevumi. Pirmajā daļā tiek veikta pievienotā vērtības nodokļa analīze. Ir aprakstīta pievienotās vērtības nodokļa regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī Latvijas nodokļu ieņēmumi. Otrajā daļā tiek pievērsta uzmanība PVN samazināto likmju būtībai un nepieciešamībai, noskaidrota citu valstu pieredze PVN samazinātās likmes ieviešanā, salīdzinātas dalībvalstu samazinātās likmes pārtikai, noteikta atsevišķu valstu motivācija ieviešot pārtikai samazināto likmi un starptautisko ekspertu viedoklis. Savukārt trešajā daļā tiek izvērtēta PVN samazinātās likmes ieviešanas iespējas atsevišķām pārtikas precēm. Kā samazinātā likme ietekmētu valsts budžetu, ēnu ekonomiku un noteiktas mērķa grupas. Nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs satur 50 lappuses ar 8 grafikiem, 5 tabulas, un bez pielikumu. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 39 avoti.
Atslēgas vārdi PVN, samazinātā procentu likme, pārtika, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā VAT, reduced rate, food, Latvia
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 13:33:03