Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes ieviešana pārtikai Latvijā”
Title in English “Introduction of the Reduced Value Added Tax Rate on Food Products in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma: “Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes ieviešana pārtikai Latvijā”. Tēmas aktualitāte un nozīmīgums: Daudzās Eiropas Savienības (turpmāk – ES) valstīs dažādām precēm, tajā skaitā pārtikas precēm, ir noteikta PVN samazinātā likme. Arī Latvijā ir veikti pētījumi un ekspertu diskusijas par iespējām piemērot PVN samazināto likmi pārtikai. Nepieciešams invertējums, kā tas varētu ietekmēt valsts budžeta ieņēmumus, kā arī uzņēmumus, dažādas mērķa grupas un ekonomiku kopumā. Darbs palīdz novērtēt kādas iespējamās sekas var rasties no Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) samazinātās likmes ieviešanas pārtikas produktiem. Pētījuma objekts: PVN sistēma Pētījuma priekšmets: PVN likmes, to politika un sistēmas izmaiņas, ieviešot samazināto nodokļa likmi pārtikas produktiem Latvijā. Darba mērķis ir izvērtēt iespējas ieviest PVN samazināto likmi pārtikai arī Latvijā. Darbs sastāv no ievada, trim daļām un nobeiguma. Ievadā tiek pamatota darba tēmas aktualitāte, izvirzīti mērķi un noteikti uzdevumi. Pirmajā daļā tiek veikta pievienotā vērtības nodokļa analīze. Ir aprakstīta pievienotās vērtības nodokļa regulējums Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī Latvijas nodokļu ieņēmumi. Otrajā daļā tiek pievērsta uzmanība PVN samazināto likmju būtībai un nepieciešamībai, noskaidrota citu valstu pieredze PVN samazinātās likmes ieviešanā, salīdzinātas dalībvalstu samazinātās likmes pārtikai, noteikta atsevišķu valstu motivācija ieviešot pārtikai samazināto likmi un starptautisko ekspertu viedoklis. Savukārt trešajā daļā tiek izvērtēta PVN samazinātās likmes ieviešanas iespējas atsevišķām pārtikas precēm. Kā samazinātā likme ietekmētu valsts budžetu, ēnu ekonomiku un noteiktas mērķa grupas. Nobeigumā tiek formulēti galvenie secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darbs satur 50 lappuses ar 8 grafikiem, 5 tabulas, un bez pielikumu. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 39 avoti.
Keywords PVN, samazinātā procentu likme, pārtika, Latvija
Keywords in English VAT, reduced rate, food, Latvia
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 13:33:03