Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Jūras kuģu aģentu apmācības programmas un sertifikācijas procesa izstrāde.
Nosaukums angļu valodā Development of a Study Program and Certification Procedures for a Ship Agent.
Autors Ginta Feldmane
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Kristīne Carjova
Recenzents Viktors Feofanovs
Anotācija Maģistra darbu “Jūras kuģu aģentu apmācības programmas un sertifikācijas procesa izstrāde” maģistra grāda iegūšanai Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta sistēmu inženierijas programmā izstrādājusi studējošā Ginta Feldmane. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jūras kuģu aģentu apmācību programmu un sertifikācijas procesu, balstoties uz darba analītiskajās daļās veikto izpēti un Kvalitātes funkcijas izvērsuma (Quality Function Deployment – QFD) metodes analīzes laikā iegūtajiem rezultātiem. Maģistra darba aktualitāte ir saistāma ar kuģu aģentēšanas jomā strādājošo personu obligāto eksaminācijas (sertifikācijas) procesu, kura laikā jāpierāda zināšanas, sniedzot atbildes uz specifiskiem ar jūrniecības nozari saistītiem jautājumiem, bet pirms eksāmena netiek organizēti apmācību kursi vai seminārs, kā arī mācību iestādēs nepastāv apmācību programma, kas sniegtu koncentrētu ieskatu kuģu aģenta amatam nepieciešamajās zināšanās. Maģistra darba ietvaros tiek apkopota un analizēta aktuālākā informācija par kravu plūsmām, raksturīgākajiem kravu veidiem un apjomiem Latvijas ostās, apskatīta situācija, kas saistīta ar kuģu aģentēšanas uzņēmējdarbību Latvijā, veikta kuģu aģentu pienākumu analīze, veicamās darbības kuģa ostas apmeklējuma laikā, kā arī aprakstīts kuģa aģentēšanas process. Darbā ir veikta dažādu pasaules kuģniecības valstu (t.sk. Latvijas) kuģu aģentu apmācību programmu un sertifikācijas procesu izpēte un analīze, un izdarīti secinājumi. Darba praktiskajās daļās izmantojot QFD metodiku izstrādāts Kvalitātes funkcijas modelis pakalpojumam “jūras kuģu aģenta apmācības programma” un, balstoties uz veiktajiem pētījumiem uz iegūtajiem analīzes rezultātiem, sastādīta kuģu aģenta apmācības programma “Jūras kuģu aģentu pamatdarbība” un izstrādāts sertifikācijas process. Darba rezultāts izmantojams kuģu aģentu apmācību kursu organizēšanā atbilstoši sastādītajam programmas un eksaminācijas procesu plānam. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tā kopapjoms ir 153 lapaspuses, kurās ir iekļautas 47 tabulas, 18 formulas, 19 attēli, 81 bibliogrāfiskā saraksta vienības un 20 pielikumi.
Atslēgas vārdi transporta nozare, jūrniecība, kuģu aģentēšana, Kvalitātes funkcijas izvērsuma metode
Atslēgas vārdi angļu valodā transport sector, maritime, shipping agencies, Quality Function Deployment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2017 12:57:17