Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Jūras kuģu aģentu apmācības programmas un sertifikācijas procesa izstrāde.
Title in English Development of a Study Program and Certification Procedures for a Ship Agent.
Department
Scientific advisor Kristīne Carjova
Reviewer Viktors Feofanovs
Abstract Maģistra darbu “Jūras kuģu aģentu apmācības programmas un sertifikācijas procesa izstrāde” maģistra grāda iegūšanai Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta sistēmu inženierijas programmā izstrādājusi studējošā Ginta Feldmane. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jūras kuģu aģentu apmācību programmu un sertifikācijas procesu, balstoties uz darba analītiskajās daļās veikto izpēti un Kvalitātes funkcijas izvērsuma (Quality Function Deployment – QFD) metodes analīzes laikā iegūtajiem rezultātiem. Maģistra darba aktualitāte ir saistāma ar kuģu aģentēšanas jomā strādājošo personu obligāto eksaminācijas (sertifikācijas) procesu, kura laikā jāpierāda zināšanas, sniedzot atbildes uz specifiskiem ar jūrniecības nozari saistītiem jautājumiem, bet pirms eksāmena netiek organizēti apmācību kursi vai seminārs, kā arī mācību iestādēs nepastāv apmācību programma, kas sniegtu koncentrētu ieskatu kuģu aģenta amatam nepieciešamajās zināšanās. Maģistra darba ietvaros tiek apkopota un analizēta aktuālākā informācija par kravu plūsmām, raksturīgākajiem kravu veidiem un apjomiem Latvijas ostās, apskatīta situācija, kas saistīta ar kuģu aģentēšanas uzņēmējdarbību Latvijā, veikta kuģu aģentu pienākumu analīze, veicamās darbības kuģa ostas apmeklējuma laikā, kā arī aprakstīts kuģa aģentēšanas process. Darbā ir veikta dažādu pasaules kuģniecības valstu (t.sk. Latvijas) kuģu aģentu apmācību programmu un sertifikācijas procesu izpēte un analīze, un izdarīti secinājumi. Darba praktiskajās daļās izmantojot QFD metodiku izstrādāts Kvalitātes funkcijas modelis pakalpojumam “jūras kuģu aģenta apmācības programma” un, balstoties uz veiktajiem pētījumiem uz iegūtajiem analīzes rezultātiem, sastādīta kuģu aģenta apmācības programma “Jūras kuģu aģentu pamatdarbība” un izstrādāts sertifikācijas process. Darba rezultāts izmantojams kuģu aģentu apmācību kursu organizēšanā atbilstoši sastādītajam programmas un eksaminācijas procesu plānam. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tā kopapjoms ir 153 lapaspuses, kurās ir iekļautas 47 tabulas, 18 formulas, 19 attēli, 81 bibliogrāfiskā saraksta vienības un 20 pielikumi.
Keywords transporta nozare, jūrniecība, kuģu aģentēšana, Kvalitātes funkcijas izvērsuma metode
Keywords in English transport sector, maritime, shipping agencies, Quality Function Deployment
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 22.05.2017 12:57:17