Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Liepājas pilsētas vidējā sprieguma perspektīvā shēma līdz 2026.gadam
Nosaukums angļu valodā Liepāja City Medium Voltage Perspective Scheme until 2026
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs O. Borščevskis
Recenzents
Anotācija AS „Sadales tīkls” ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina klientiem elektroapgādes pakalpojumu lielākajā daļā Latvijas teritorijas. Sadales sistēma sastāv no elektroietaišu kopuma, ko nosacīti var sadalīt četrās pamatdaļās: barošanas apakšstacija, vidējā sprieguma līnija, zemsprieguma transformatora apakšstacija un zemsprieguma līnija. Elektroapgādes kopējais drošums veidojas no pamatdaļu drošuma. Lai tiktu nodrošināta elektrotīklu funkcionalitāte, atbilstoša kapitālizdevumu daļa katru gadu ir jānovirza vecu, nokalpojušu aktīvu nomaiņai. Ir svarīgi, lai šie ieguldījumi laika ziņā tiktu sadalīti relatīvi vienmērīgi, lai saglabātu vienmērīgu tīkla vecuma un izpildījuma struktūru. Izejot no šiem aspektiem ir ticis noteikts AS “Sadales tīkls” darbības virsmērķis – līdzsvarota elektrotīklu attīstība, kas sevī ietver pilsētu perspektīvās shēmas izveidi. Šajā darbā tiek apskatīts Liepājas pilsētas vidējā sprieguma perspektīvā shēma līdz 2026. gadam. Darbs satur 63 lappuses teksta, tajā skaitā 40 attēlus,7 tabulas, 3 pielikums. Izmantoto informācijas avotu sarakstā norādīti 12 avoti.
Atslēgas vārdi vidējā sprieguma, shēma, automatizācija, slēgiekārta.
Atslēgas vārdi angļu valodā medium voltage, scheme, automatization, switchgear.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2017 17:54:58