Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Liepājas pilsētas vidējā sprieguma perspektīvā shēma līdz 2026.gadam
Title in English Liepāja City Medium Voltage Perspective Scheme until 2026
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor O. Borščevskis
Reviewer
Abstract AS „Sadales tīkls” ir lielākais sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina klientiem elektroapgādes pakalpojumu lielākajā daļā Latvijas teritorijas. Sadales sistēma sastāv no elektroietaišu kopuma, ko nosacīti var sadalīt četrās pamatdaļās: barošanas apakšstacija, vidējā sprieguma līnija, zemsprieguma transformatora apakšstacija un zemsprieguma līnija. Elektroapgādes kopējais drošums veidojas no pamatdaļu drošuma. Lai tiktu nodrošināta elektrotīklu funkcionalitāte, atbilstoša kapitālizdevumu daļa katru gadu ir jānovirza vecu, nokalpojušu aktīvu nomaiņai. Ir svarīgi, lai šie ieguldījumi laika ziņā tiktu sadalīti relatīvi vienmērīgi, lai saglabātu vienmērīgu tīkla vecuma un izpildījuma struktūru. Izejot no šiem aspektiem ir ticis noteikts AS “Sadales tīkls” darbības virsmērķis – līdzsvarota elektrotīklu attīstība, kas sevī ietver pilsētu perspektīvās shēmas izveidi. Šajā darbā tiek apskatīts Liepājas pilsētas vidējā sprieguma perspektīvā shēma līdz 2026. gadam. Darbs satur 63 lappuses teksta, tajā skaitā 40 attēlus,7 tabulas, 3 pielikums. Izmantoto informācijas avotu sarakstā norādīti 12 avoti.
Keywords vidējā sprieguma, shēma, automatizācija, slēgiekārta.
Keywords in English medium voltage, scheme, automatization, switchgear.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 21.05.2017 17:54:58