Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Radiosakaru testēšanas sistēmas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Radio test system design"
Autors Viesturs Kaģis
Struktūrvienība 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts
Darba vadītājs Andrejs Potapovs
Recenzents
Anotācija Inženiera daba tēma ir “Radiosakara testēšanas sistēmas izstrāde”. Darba mērķis ir izpētīt radioviļņu izplatīšanos dabā un izveidot sistēmu radio moduļu testēšanai. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, secinājumiem un diviem pielikumiem. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta elektromagnētisko viļņu vēsture un ģenerēšana. Aplūkota elektromagnētisko viļņu skala. Otrajā nodaļā aprakstīta radio viļņu izplatīšanās dabā un to īpašības. Tiek izpētīti radio viļņu raidītāja un uztvērēja darbības principi. Trešajā nodaļā aprakstīta piedāvātās radiosakaru testēšanas sistēmas darbība, izmantotās iekārtas, to darbības algoritmi un programmas kodi. Veikti mērījumi radio signāla parametru un darbības kvalitātes noteikšanai, apkopoti rezultāti un tie attēloti datu tabulās un grafikos. Darba beigu daļā tiek izklāstīti kopējie secinājumi par izstrādāto sistēmu un iegūtajiem rezultātiem. Inženiera darba kopējais apjoms ir 51 lpp., tas satur 15 attēlus, 16 grafikus, un 8 datu tabulas, tajā izmantoti 10 literatūras avoti. Tam pievienoti 2 A1 formāta rasējumi, kas satur projekta elektrisko shēmu un blokshēmu.
Atslēgas vārdi Radiosakara testēšanas sistēmas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Radio test system development
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 11:52:16