Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Radiosakaru testēšanas sistēmas izstrāde"
Title in English "Radio test system design"
Department Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Andrejs Potapovs
Reviewer
Abstract Inženiera daba tēma ir “Radiosakara testēšanas sistēmas izstrāde”. Darba mērķis ir izpētīt radioviļņu izplatīšanos dabā un izveidot sistēmu radio moduļu testēšanai. Darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām, secinājumiem un diviem pielikumiem. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta elektromagnētisko viļņu vēsture un ģenerēšana. Aplūkota elektromagnētisko viļņu skala. Otrajā nodaļā aprakstīta radio viļņu izplatīšanās dabā un to īpašības. Tiek izpētīti radio viļņu raidītāja un uztvērēja darbības principi. Trešajā nodaļā aprakstīta piedāvātās radiosakaru testēšanas sistēmas darbība, izmantotās iekārtas, to darbības algoritmi un programmas kodi. Veikti mērījumi radio signāla parametru un darbības kvalitātes noteikšanai, apkopoti rezultāti un tie attēloti datu tabulās un grafikos. Darba beigu daļā tiek izklāstīti kopējie secinājumi par izstrādāto sistēmu un iegūtajiem rezultātiem. Inženiera darba kopējais apjoms ir 51 lpp., tas satur 15 attēlus, 16 grafikus, un 8 datu tabulas, tajā izmantoti 10 literatūras avoti. Tam pievienoti 2 A1 formāta rasējumi, kas satur projekta elektrisko shēmu un blokshēmu.
Keywords Radiosakara testēšanas sistēmas izstrāde
Keywords in English Radio test system development
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 11:52:16