Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Trokšņa līmeņa samazināšanas iespējas būvniecībā
Nosaukums angļu valodā Noise level reduction potential on the construction site
Autors Mārtiņš Kandis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Bērziņš
Recenzents Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Anotācija Maģistra darbs ,,Trokšņa līmeņa samazināšanas iespējas būvlaukumā’’ izstrādāts pamatojoties uz literatūras analīzi un praktiskām darbībām būvlaukumā. Maģistra darba galvenie uzdevumi ir izprast trokšņa negatīvo nozīmi uz nodarbināto veselību un atrast veidus, kā pasargāt nodarbinātos no trokšņa negatīvas ietekmes. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: teorētiskā daļā, analītiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts trokšņa rašanās un izplatība, kā arī likumdošana, kas regulē trokšņa rašanos, izplatību un ietekmi. Analītiskajā daļā tik apskatīts troksni būvlaukuma, tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kā ierobežot troksni, lai netiktu ietekmēts būvlaukumā nodarbinātās personas. Viena no galvenajām atbildēm, ir darbu organizācija būvlaukumā un sadarbība starp darba aizsardzības koordinatoru un būvdarbu vadītāju. Praktiskajā daļā tiek veikta nodarbināto aptaujas un mērījumu veikšana reālā būvobjektā, meklējot trokšņa avotus. Kā arī, vizuāli tiek novērtēts, vai darbinieki ir pasargāti no trokšņa, respektīvi, tiek lietoti trokšņa darba aizsardzības līdzekļi. Risinājums trokšņa līmeņa ietekmes mazināšanai uz nodarbināto, pirmkārt, ir jāmeklē darba organizācijā un darbinieku izglītošanā. Darbi būvlaukumā ir jāorganizē tā, lai visas būvlaukumā iesaistītas puses spētu savā starpā sadarboties viena mērķa sasniegšanā. Tādēļ ir jāsadala atbildības iesaistīto speciālistu starpā. Otrkārt, ir jādala būvlaukums, zonās, kas ļautu izvārīties no trokšņa darbiniekiem, kas nav saistīti ar trokšņaino darbu. Treškārt darba aizsardzības koordinatoram ir jāpārstāv būvniecības darbu pasūtītāju. Maģistra darba mērķis ir rast veidu, ar metožu palīdzību samazināt trokšņa ietekmi uz būvniecībā nodarbinātajām personām. Darbs sastāv no 77 lpp., 8 tabulām, 38 attēliem, maģistra darbā tika izmantoti 51 literatūras avoti. Visus tulkojumus, kas veikti no angļu valodas, ir veicis darba autors. Darbs rakstīts Latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, troksnis, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor protection, noise, construction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 11:01:37