Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Trokšņa līmeņa samazināšanas iespējas būvniecībā
Title in English Noise level reduction potential on the construction site
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Bērziņš
Reviewer Prof., Dr.oec. J.Ķipsna
Abstract Maģistra darbs ,,Trokšņa līmeņa samazināšanas iespējas būvlaukumā’’ izstrādāts pamatojoties uz literatūras analīzi un praktiskām darbībām būvlaukumā. Maģistra darba galvenie uzdevumi ir izprast trokšņa negatīvo nozīmi uz nodarbināto veselību un atrast veidus, kā pasargāt nodarbinātos no trokšņa negatīvas ietekmes. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām: teorētiskā daļā, analītiskā daļa un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tiek apskatīts trokšņa rašanās un izplatība, kā arī likumdošana, kas regulē trokšņa rašanos, izplatību un ietekmi. Analītiskajā daļā tik apskatīts troksni būvlaukuma, tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kā ierobežot troksni, lai netiktu ietekmēts būvlaukumā nodarbinātās personas. Viena no galvenajām atbildēm, ir darbu organizācija būvlaukumā un sadarbība starp darba aizsardzības koordinatoru un būvdarbu vadītāju. Praktiskajā daļā tiek veikta nodarbināto aptaujas un mērījumu veikšana reālā būvobjektā, meklējot trokšņa avotus. Kā arī, vizuāli tiek novērtēts, vai darbinieki ir pasargāti no trokšņa, respektīvi, tiek lietoti trokšņa darba aizsardzības līdzekļi. Risinājums trokšņa līmeņa ietekmes mazināšanai uz nodarbināto, pirmkārt, ir jāmeklē darba organizācijā un darbinieku izglītošanā. Darbi būvlaukumā ir jāorganizē tā, lai visas būvlaukumā iesaistītas puses spētu savā starpā sadarboties viena mērķa sasniegšanā. Tādēļ ir jāsadala atbildības iesaistīto speciālistu starpā. Otrkārt, ir jādala būvlaukums, zonās, kas ļautu izvārīties no trokšņa darbiniekiem, kas nav saistīti ar trokšņaino darbu. Treškārt darba aizsardzības koordinatoram ir jāpārstāv būvniecības darbu pasūtītāju. Maģistra darba mērķis ir rast veidu, ar metožu palīdzību samazināt trokšņa ietekmi uz būvniecībā nodarbinātajām personām. Darbs sastāv no 77 lpp., 8 tabulām, 38 attēliem, maģistra darbā tika izmantoti 51 literatūras avoti. Visus tulkojumus, kas veikti no angļu valodas, ir veicis darba autors. Darbs rakstīts Latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzība, troksnis, būvniecība
Keywords in English Labor protection, noise, construction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 11:01:37