Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā"
Nosaukums angļu valodā "Stability Problems of Housing Market Development in Riga City"
Autors Toms Blate
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Survilo Tatjana
Recenzents Tambovceva Tatjana, profesore, Dr.oec., RTU BUNĪ ekon. un vadīšanas kat.
Anotācija Bakalaura darba autors: Toms Blate Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Suvirlo Bakalaura darba temats: Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā Bakalaura darba apjoms: 62.lpp, 3. tab., 19. att. Bakalaura darba izmantotie materiāli: zinātniskie raksti un ekonomiskā literatūra latviešu un angļu valodā, oficiālie statistikas dati; un raksti nekustamā īpašuma un ziņu portālos, mājaslapās. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Novecojošā Rīgas dzīvojamā fonda situācijas uzlabošanai kā iespējamie tuvākie stratēģiskie risinājumi minami siltināšanas veicināšana, kompleksi risinājumi, izglītot kopīpašniekus par atbildību par kopīpašumu un īpašuma sakārtošanu, tai skaitā dalītajam īpašumam. Lai nodrošinātu mājokļu tirgus stabilitāti, Rīgā jāveicina jaunu mājokļu būvniecību, kas, iespējams, nodrošinot paredzamas valsts atbalsta programmas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem turpināšanu. Būtiski jāuzlabo Latvijā esošā NĪ nodokļu sistēma, lai NĪ nodoklis kļūtu prognozējamāks, jo esošie riski (piemēram, īpašuma pārkvalifikācija), ietekmē gan attīstītājus, gan īpašniekus (iedzīvotāju var būt spiesti pārdod īpašumus būtiski pieaugušā nekustamā īpašuma nodokļa dēļ). Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Blate T. Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Suvirlo T. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017, 62. lpp.
Atslēgas vārdi Mājokļu tirgus stabilitātes nodrošināšanai Rīgā jāveicina jaunu mājokļu būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā In order to ensure the stability of the housing market in Riga, the construction of new housing capable necessary
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 11:00:18