Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā"
Title in English "Stability Problems of Housing Market Development in Riga City"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Survilo Tatjana
Reviewer Tambovceva Tatjana, profesore, Dr.oec., RTU BUNĪ ekon. un vadīšanas kat.
Abstract Bakalaura darba autors: Toms Blate Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., asoc. prof. Tatjana Suvirlo Bakalaura darba temats: Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā Bakalaura darba apjoms: 62.lpp, 3. tab., 19. att. Bakalaura darba izmantotie materiāli: zinātniskie raksti un ekonomiskā literatūra latviešu un angļu valodā, oficiālie statistikas dati; un raksti nekustamā īpašuma un ziņu portālos, mājaslapās. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Novecojošā Rīgas dzīvojamā fonda situācijas uzlabošanai kā iespējamie tuvākie stratēģiskie risinājumi minami siltināšanas veicināšana, kompleksi risinājumi, izglītot kopīpašniekus par atbildību par kopīpašumu un īpašuma sakārtošanu, tai skaitā dalītajam īpašumam. Lai nodrošinātu mājokļu tirgus stabilitāti, Rīgā jāveicina jaunu mājokļu būvniecību, kas, iespējams, nodrošinot paredzamas valsts atbalsta programmas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem turpināšanu. Būtiski jāuzlabo Latvijā esošā NĪ nodokļu sistēma, lai NĪ nodoklis kļūtu prognozējamāks, jo esošie riski (piemēram, īpašuma pārkvalifikācija), ietekmē gan attīstītājus, gan īpašniekus (iedzīvotāju var būt spiesti pārdod īpašumus būtiski pieaugušā nekustamā īpašuma nodokļa dēļ). Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Blate T. Mājokļu tirgus attīstības stabilitātes problēmas Rīgas pilsētā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Suvirlo T. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017, 62. lpp.
Keywords Mājokļu tirgus stabilitātes nodrošināšanai Rīgā jāveicina jaunu mājokļu būvniecība
Keywords in English In order to ensure the stability of the housing market in Riga, the construction of new housing capable necessary
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 19.05.2017 11:00:18