Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Personnel Management at Educational Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Iveta Ozoliņa-Ozola, lekt., Mg.oec.
Anotācija Diplomprojekta autors: Liene Gorožniece. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psych., lektore, Sarmīte Gailīte. Diplomprojekta temats: „Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā”. Diplomprojekta apjoms: 87 lapas, darbā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta izstrādē, tika izmantoti 30 literatūras avoti. Tai skaitā: LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, interneta resursi, kā arī raksti no periodiskajiem izdevumiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums, tā personāls un organizatoriskā struktūra. Veikta personāla vadības funkciju analīze, kā arī darbinieku apmierinātības aptaujas analīze. Teorētiskajā daļā tika izpētīti dažādu autoru literatūras avoti, kas izklāstīja personāla vadības funkciju teorētiskos aspektus. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla vadības pilnveidošanai mācību centrā „Buts”:  veselības apdošināšanas polišu ieviešanas projekts;  personāla apmācību sistēmas pilnveides projekts;  atalgojuma sistēmas pilnveides projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gorožniece, L. Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 87 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Personnel Management at Educational Institution
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 19:01:53