Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā"
Title in English "Project on Improvement of Personnel Management at Educational Institution"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Iveta Ozoliņa-Ozola, lekt., Mg.oec.
Abstract Diplomprojekta autors: Liene Gorožniece. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.psych., lektore, Sarmīte Gailīte. Diplomprojekta temats: „Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā”. Diplomprojekta apjoms: 87 lapas, darbā iekļautas 7 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojekta izstrādē, tika izmantoti 30 literatūras avoti. Tai skaitā: LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadībā, uzņēmuma publicētie un nepublicētie materiāli, interneta resursi, kā arī raksti no periodiskajiem izdevumiem. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā tika raksturots uzņēmums, tā personāls un organizatoriskā struktūra. Veikta personāla vadības funkciju analīze, kā arī darbinieku apmierinātības aptaujas analīze. Teorētiskajā daļā tika izpētīti dažādu autoru literatūras avoti, kas izklāstīja personāla vadības funkciju teorētiskos aspektus. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti personāla vadības pilnveidošanai mācību centrā „Buts”:  veselības apdošināšanas polišu ieviešanas projekts;  personāla apmācību sistēmas pilnveides projekts;  atalgojuma sistēmas pilnveides projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Gorožniece, L. Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā: Diplomprojekts/Zinātn.vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 87 lpp.
Keywords Personāla vadības pilnveidošanas projekts mācību uzņēmumā
Keywords in English Project on Improvement of Personnel Management at Educational Institution
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 19:01:53