Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Augstākās izglītības finansēšanas attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Development of Higher Education Funding in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. I. Eriņš
Recenzents Prof. M. Šenfelde
Anotācija Maģistra darbs Augstākās izglītības finansēšanas attīstība Latvijā izstrādājis akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” students Reinis Lasmanis. Maģistra darba vadītājs ir Dr.oec. prof. Ingars Eriņš. Darbs sastāv no 89 lapām, un pielikumu uz pielikumu uz sešām lapām. Darbs iekļautas 12 tabulas, 12 attēli un četri pielikumi. Darba struktūra sastāv no ievada, pētnieciskā darba daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotā literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā daļā „Augstākās izglītības finansēšanu” ir ietvertas nodaļas par augstākās izglītības ieguldījumu tautsaimniecībā, izglītības ietekmi uz indivīda atalgojumu un nodarbinātību un tiek aprakstītas augstākās izglītības finansēšana ārvalstīs. Otrajā daļā „Augstākās izglītības finansēšana Latvijā” ir iekļautas nodaļas par normatīvos balstītas finansēšanas sistēmas izveidi, augstākās izglītības finansēšanas modeļa attīstību, darba tirgus vajadzību nodrošināšanu, augstākās izglītības eksportu un studējošo kreditēšanas sistēmas izveidi. Savukārt trešajā daļā „Finansējuma izmaiņas Latvijā” ir ietvertas nodaļas par starptautiskā finansējuma pieaugumu Latvijā, augstākās izglītības finansējuma proporcionālo sadalījumu augstskolās, kā arī par finansējuma īpatsvaru no iekšzemes kopprodukta. Darbā tiek pētīta vairāku augstākās izglītības finansēšanas sistēmas atzaru attīstība un izmaiņas. Darbā tiek secināts, ka vairāki no augstākās izglītības finansēšanas sektoriem ir dinamiski attīstījušies, piedzīvojuši būtiskas pārmaiņas, kas ir cieši saistītas ar pārmaiņām valstī un augstākās izglītības jomā kopumā.
Atslēgas vārdi augstākā izglītība, finansēšana, augstākās izglītības finansēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā higher education, funding, funding of higher education
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 16:47:35